Trygghet i utemiljö

I utformningen av en utemiljö finns det vissa faktorer att beakta som kan ge minskad risk för brottslighet och ökad trygghetskänsla. Därför arbetar vi proaktivt med trygghetsskapande design i både privata och offentliga utemiljöer.

För att uppnå bästa möjliga resultat finns ett stort antal faktorer att ta hänsyn till när man designer en trädgård eller annan utemiljö. Estetiska faktorer står för det vackra slutresultatet, men utgör endast en liten del av designprocessen. Med kunskap och en känsla för platsens potential och utmaningar tar vi genom en kreativ process fram en helhetslösning för din utemiljö.

För att förebygga oönskad aktivitet i er utemiljö, eller när en känsla av otrygghet brukar infinna sig vid utevistelse, kan det vara bra att se över hur det det aktuella området är utformat. Uthagens trädgård samarbetar nära med en utbildad säkerhetsingenjör och tar fram en lämplig design utifrån vår egna brottsförebyggande strategi: CPTED-anpassad design. Denna strategi syftar till att öka känslan av trygghet i utemiljön och förebygga brott.

Det kan röra sig om en helt ny design av ett befintligt område, men lika ofta handlar det om mindre förändringar till exempel röjning av buskage, nya planteringar, inramningar av uteplatser, eller förbättrad belysning. Strategin kan tillämpas i alla utemiljöer, bl.a. privata trädgårdar, caféer och restauranger samt bostadsrättsföreningars utemiljö.  

Om du vill veta mer om trygghetsanpassad design, fyll i dina uppgifter för att motta mer information till din e-post adress.  Ange "Trygghetsinfo" i meddelanderutan.