Uthagens trädgård hjälper mer än gärna till med att planera inbjudande offentliga rum i Stockholmsområdet, som t.ex. uteserveringar på hotell, restaurang och café.  Vi föreslår förbättringsåtgärder och designlösningar i syfte att skapa en attraktiv miljö där gästerna trivs.    

Vi arbetar utifrån en rad kvalitetskriterier för offentliga rum och utifrån platsens förutsättningar tar vi i samarbete med er fram konceptskisser. Vår trädgårdsmästare tar även fram förslag på växter eller växtinredning med stort prydnadsvärde för er utemiljö.

Vi erbjuder säsongsblommor i krukor och och tar hand om detta från inköp till plantering. 

Ni har möjlighet att göra skötselavtal med oss, där vi tar hand om bevattning, beskärning och övrig växtvård.