Trädgårdsdesign

Vi hjälper dig att planera både små och stora trädgårdsprojekt. Syftet med trädgårdsplanering och -design är att ta fram en kombination av funktionella och långvariga lösningar som gör din trädgård vacker, lättskött och hållbar. Vår utbildade trädgårdsmästare med kompetens inom design, växtval, skötsel, markförhållanden och ekosystemtjänster står redo att hjälpa dig! 

Så här går det till

Vi bokar ett inledande möte i den aktuella trädgården. Utifrån din ambitionsnivå, tomtens förutsättningar och dina förväntningar samt preferenser gällande stil, färger, material och framtida skötselbehov tar vi sedan fram en konceptskiss. Utifrån denna diskuterar vi olika lösning innan slutgiltiga skisser görs. Dessa skisserna kan vara tvådimensionella där trädgården ses ovanifrån, eller en kombination av två- och tredimensionella där detaljer och design kan visualiseras på ett tydligare sätt.

Det går bra att göra mindre omfattande ändringar på den slutgiltiga designskissen kostnadsfritt vid ett tillfälle.

 För att den färdiga trädgården sedan ska bibehålla sina funktioner och estetiska värden över tid, ingår dessutom skötselanvisningar till trädgårdens nya ytor, växter och växtbäddar. Korrekt skötsel är helt avgörande för att växterna ska utvecklas på ett vackert och hållbart sätt, detta gäller oavsett om du planerar att sköta om trädgården själv eller om du anlitar hjälp med detta.

Pris

Kontakta oss för kostnadsförslag. Ordinarie timpris är 960 kr inkl. moms.

Trädgårdsplanering omfattas tyvärr inte av regler om rot-och rutavdrag.