Växtdesign

Låt vår trädgårdsmästare planera vackra växtkombinationer till dina bäddar och krukor. Du undviker onödiga felköp och får njuta av unika och proffsiga planteringar. Vi tar fram förslag på växter utifrån dina önskemål om färg, stil och din budget för växtinköp. Vi ordnar även med inköp av växter och krukor om så önskas.

Trädgårdsdesign

Bär du på en trädgårdsdröm men vet inte hur du ska uppnå målbilden? Hör av dig till oss, vi löser det.

Uthagens trädgård planerar både små och stora trädgårdsprojekt, allt ifrån en ny rabatt eller uteplats till en hel tomt med alla dess funktioner. Vår utbildade trädgårdsmästare med kompetens inom design, växtval, skötsel, markförhållanden och ekosystemtjänster står redo att hjälpa dig! 

Design av hel trädgård eller tomt:

Vi börjar med ett inledande möte i den aktuella trädgården. Utifrån din ambitionsnivå, tomtens förutsättningar och dina förväntningar samt preferenser gällande stil, färger, material och framtida skötselbehov tar vi fram en konceptskiss. Utifrån denna diskuterar vi tillsammans olika lösning innan slutgiltiga skisser görs. Dessa skisserna kan vara tvådimensionella där trädgården ses ovanifrån, eller en kombination av två- och tredimensionella där detaljer och design kan visualiseras på ett tydligare sätt. Alla skisser och bilder av trädgårdsmiljöer här på vår webbsida är framtagna av oss så att du ska få en känsla av hur dina skisser eller illustrationsbilder kan se ut. Trädgårdsskissen nedan visar en illustrationsplan där ett av önskemålen var maxade  odlingsmöjligheter.

Det går bra att göra mindre omfattande ändringar på den slutgiltiga designskissen kostnadsfritt vid ett tillfälle.

Design av delar av trädgård:

Kontakta oss, och berätta vad du önskar hjälp med. Vi tar fram enkla skisser eller mer avancerade, utifrån dina behov och önskemål.

 

Skötselanvisningar

För att en färdig trädgård ska bibehålla sina funktioner och estetiska värden över tid, ingår skötselanvisningar till trädgårdens nya ytor, växter och växtbäddar. Korrekt skötsel är helt avgörande för att växterna ska utvecklas på ett vackert och hållbart sätt, detta gäller oavsett om du planerar att sköta om trädgården själv eller om du anlitar hjälp med detta.

Pris

Kontakta oss för kostnadsförslag. Ordinarie timpris är 960 kr inkl. moms.

Trädgårdsplanering omfattas inte av regler om rot-och rutavdrag.