PLANERING OCH DESIGN AV RABATTER,  TRÄDGÅRD OCH UTEMILJÖ


Uthagens Trädgårdsdesign planerar en vacker, funktionell och livfull utemiljö för dig som önskar en ny eller förbättrad utformning av tomt, trädgård eller bostadsgård, med plats för flera funktioner och vackra ytor. Jag utför även mindre uppdrag, som t.ex. att planera växter till en vacker rabatt. Dessutom hjälper jag dig som står inför en stundande försäljning av fastighet med en plan för kortsiktiga åtgärder som ger en attraktivare, värdehöjande utemiljö. Företaget utgår från Haninge kommun söder om Stockholm.


Syftet med trädgårdsplanering är att ta fram en kombination av vackra, funktionella, ekosystemvänliga och långvariga lösningar som gör din utemiljö lättskött och hållbar. Min allra viktigast uppgift i detta är att hitta de lösningar som är rätta för just dig. 


Så här går det till

Vi bokar ett inledande möte i den aktuella trädgården. Utifrån din ambitionsnivå, tomtens förutsättningar och dina förväntningar samt preferenser gällande stil, färger, material och framtida skötselbehov tar jag sedan fram ett gestaltningsförslag. 

 

Jag tar först fram en grundläggande illustrationsplan som visar designen sett ovanifrån. Av och till är denna illustrationsplan ett tillräckligt bra verktyg för att du sedan ska kunna förverkliga din drömträdgård. Andra gånger rekommenderar jag att komplettera med digitala illustrationsbilder i 3d-vy, vilket gör det lättare att föreställa sig det färdiga resultatet. Dessa bilder tillför även värde när beslut ska tas ang. material- och färgval.


För att den färdiga trädgården sedan ska bibehålla sina funktioner och estetiska värden över tid, ingår dessutom skötselanvisningar till trädgårdens nya ytor, växter och växtbäddar. Korrekt skötsel är helt avgörande för att växterna ska utvecklas på ett vackert och hållbart sätt, detta gäller oavsett om du planerar att sköta om trädgården själv eller om du anlitar hjälp med detta.

Pris

Kontakta mig för kostnadsöverslag. Ordinarie timpris är 900 kr inkl. moms. Trädgårdsdesign omfattas inte av regler om rot-och rutavdrag.


Referensobjekt

Du kan se exempel på mina skisser och växtkombinationer längre ned på sidan, klicka på bilderna för att se i större format.
KONTAKTUPPGIFTER

Uthagens Trädgårdsdesign

Vega, Haninge, Stockholm

073-5680896

heidi@uthagens.se